ТРИСЕКЦИОННИ КАЛЕНДАРИ

 

РАБОТНИ  КАЛЕНДАРИ - ТРИСЕКЦИОННИ

 Работен календар - 0101

Размер на тялото - 295/435 мм

Рекламна площ - 295/210 мм

календари 2019 трисекционни календари трисекционни работни календари работни календари работни календари

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

  20 бр.   30 бр.   50 бр.  100 бр.  150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
3,32 лв.  2,98 лв.  2,71 лв.  2,51 лв.  2,47 лв.  2,42 лв.  2,39 лв.  2,38 лв.  2,36 лв.  2,09 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0101A

Размер на тялото - 295/435 мм

Рекламна площ - 295/210 мм

kalendari 2019 trisekcionni kalendari rabotni kalendari календар с три секции

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 3,23 лв.  2,89 лв.  2,62 лв.  2,40 лв.  2,36 лв.  2,32 лв.  2,28 лв.  2,27 лв.  2,25 лв.  2,00 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0102A

Размер на тялото - 295/435 мм

Рекламна площ - 295/210 мм

календари 2019 календари

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

  20 бр.   30 бр.   50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 3,40 лв.  3,06 лв.  2,79 лв.  2,59 лв.  2,55 лв.  2,50 лв.  2,47 лв.  2,46 лв.  2,44 лв.  2,17 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0102H

Размер на тялото - 295/435 мм

Рекламна площ - 295/210 мм

kalendari трисекционни работни календари 2019 работни календари 2019

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20бр. 30бр. 50бр. 100бр. 150бр. 200бр. 300бр. 400бр. 500бр. 1000бр.
 3,40 лв. 3,06 лв.  2,79 лв.  2,59 лв.  2,55 лв.  2,50 лв.  2,47 лв.  2,46 лв.  2,44 лв.  2,17 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0102

Размер на тялото - 295/435 мм

Рекламна площ - 295/210 мм

rabotni kalendari trisekcionni kalendari kalendari 2019 trisekcionni rabotni kalendari 2019 trisekcionni rabotni kalendari 2019

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 3,40 лв.  3,06 лв.  2,79 лв.  2,59 лв.  2,55 лв.  2,50 лв.  2,47 лв.  2,46 лв.  2,44 лв.  2,17 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0102C

Размер на тялото - 295/435 мм

Рекламна площ - 295/210 мм

kalendari 2019 работни календари 2019

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 3,40 лв.  3,06 лв.  2,79 лв.  2,59 лв.  2,55 лв.  2,50 лв.  2,47 лв.  2,46 лв.  2,44 лв.  2,17 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 01311

Размер на тялото - 280/294 мм

Рекламна площ - 295/210 мм

календари календари 2019

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 3,13 лв.  2,79 лв.  2,52 лв.  2,32 лв.  2,29 лв.  2,23 лв.  2,20 лв.  2,19 лв.  2,17 лв.  1,92 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0301

Размер на тялото - 295/143 мм

Рекламна площ - 295/210 мм

трисекционни календари календари календари с три секции работни календари календари 2019

Три месеца на отдели тела в 1 цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, църковни празници, официални празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 3,56 лв.  3,21 лв.  2,93 лв.  2,71 лв.  2,66 лв.  2,62 лв.  2,59 лв.  2,58 лв.  2,55 лв.  2,28 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0301A

Размер на тялото - 295/143 мм

Рекламна площ - 320/220 мм

Размер на картонена подложка - 320/700 мм

rabotni kalendari kalendari kalendari 2019 трисекционни календари

Три месеца на отдели тела в 1 цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 3,46 лв.  3,11 лв.  2,84 лв.  2,62 лв.  2,57 лв.  2,52 лв.  2,48 лв.  2,47 лв.  2,46 лв.  2,19 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0302

Размер на тялото - 295/143 мм

Рекламна площ - 320/220 мм

Размер на картонена подложка - 320/700 мм

работни календари трисекционни календари trisekcionni kalendari календар календар

Три месеца на отдели тела в 2 цвята - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 2,66 лв.  3,31 лв.  3,02 лв.  2,81 лв.  2,76 лв.  2,71 лв.  2,69 лв.  2,67 лв.  2,66 лв.  2,38 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0302C

Размер на тялото - 295/435 мм

Рекламна площ - 295/210 мм

kalendari 2019 kalendari 2019

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 3,66 лв.  3,31 лв.  3,02 лв.  2,81 лв.  2,76 лв.  2,71 лв.  2,69 лв.  2,67 лв.  2,66 лв.  2,38 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0302 LUX

Размер на тялото - 295/143 мм

Рекламна площ - 320/220 мм

Размер на картонена подложка - 320/700 мм

kalendar kalendar kalendar

Три месеца на отдели тела в 2 цвята - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 4,27 лв.  3,92 лв.  3,65 лв.  3,43 лв.  3,38 лв.  3,33 лв.  3,29 лв.  3,28 лв.  3,27 лв.  2,94 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0302 A

Размер на тялото - 326/161 мм

Рекламна площ - 350/220 мм

Размер на картонена подложка - 320/700 мм

календари 2019 kalendar 2019

Три месеца на отдели тела в 2 цвята - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 3,66 лв.  3,31 лв.  3,02 лв.  2,81 лв.  2,77 лв.  2,71 лв.  2,69 лв.  2,67 лв.  2,66 лв.  2,38 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0302H

Размер на тялото - 295/143 мм

Рекламна площ - 320/220 мм

Размер на картонена подложка - 320/700 мм

календари 2019 работни трисекционни календари трисекционни календари 2019  

Три месеца на отдели тела в 2 цвята - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 3,66 лв.  3,31 лв.  3,02 лв.  2,81 лв.  2,77 лв.  2,71 лв.  2,69 лв.  2,67 лв.  2,66 лв.  2,38 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0306

Размер на тялото - 295/143 мм

Рекламна площ - 320/220 мм

Размер на картонена подложка - 320/700 мм

календари 2019  

Три месеца на отдели тела в 2 цвята - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 4,85 лв.  4,51 лв.   4,25 лв.  4,04 лв.  3,99 лв.  3,94 лв.  3,92 лв.  3,90 лв.  3,89 лв.  3,54 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0313

Размер на тялото - 280/98 мм

Рекламна площ - 314/165 мм

Размер на картонена подложка - 314/500 мм

kalendari 2019 календари 2019

Три месеца на отдели тела в 2 цвята - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, офоцоални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 3,36 лв.  3,01 лв.  2,73 лв.  2,51 лв.  2,47 лв.  2,42 лв.  2,39 лв.  2,38 лв.  2,36 лв.  2,09 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

ТРИСЕКЦИОННИ КАЛЕНДАРИ | ЧЕТИРИСЕКЦИОННИ КАЛЕНДАРИ | ЕДНОСЕКЦИОННИ КАЛЕНДАРИ

Календари 2019

Печат
календари 2020

Дизайн, предпечат и печат на рекламни материали - визитки, бланки, папки, брошури, флаери, каталози, менюта, пирамидки, календари, хартиени торбички и много други. Дигитален, офсетов и широкоформатен печат. Довършителни процеси - ламиниране, шиене с телчета, биговане, поставяне на спирала, УВ лак, топъл печат, преге, ситопечат и др. 

 
 
 
 
Календари 2020
календари 2020
 
 
 
 
 
Контакти
календари 2020
  • Печатно студио M&M Vision
  • гр. София, кв.Красна поляна І-ва част
  • ул. Методи Кусевич 26, ет.1
  • E-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.