ТРИСЕКЦИОННИ КАЛЕНДАРИ

 

РАБОТНИ  КАЛЕНДАРИ - ТРИСЕКЦИОННИ

 Работен календар - 0101

Размер на тялото - 295/435 мм

Рекламна площ (глава) - 295/210 мм

календари 2021 трисекционни календари трисекционни работни календари

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

  20 бр.   30 бр.   50 бр.  100 бр.  150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
5,05 лв.  4,50 лв.  4,06 лв.  3,74 лв.  3,17 лв.  3,59 лв.  3,55 лв.  3,52 лв.  3,49 лв.  3,16 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0101A

Размер на тялото - 295/435 мм

Рекламна площ (глава) - 295/210 мм

kalendari 2021 trisekcionni kalendari rabotni kalendari

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 4,91 лв.  4,36 лв.  3,92 лв.  3,60 лв.  3,53 лв.  3,46 лв.  3,41 лв.  3,39 лв.  3,35 лв.  2,78 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0102A

Размер на тялото - 295/435 мм

Рекламна площ (глава) - 295/210 мм

календари 2021 календари

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

  20 бр.   30 бр.   50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 5,17 лв.  4,61 лв.  4,17 лв.  3,85 лв.  3,78 лв.  3,71 лв.  3,66 лв.  3,64 лв.  3,60 лв.  3,27 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0102H

Размер на тялото - 295/435 мм

Рекламна площ (глава) - 295/210 мм

kalendari трисекционни работни календари 2021 работни календари 2021

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20бр. 30бр. 50бр. 100бр. 150бр. 200бр. 300бр. 400бр. 500бр. 1000бр.
 5,17 лв. 4,61 лв.  4,17 лв.  3,85 лв.  3,78 лв.  3,71 лв.  3,66 лв.  3,64 лв.  3,60 лв.  3,27 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0102

Размер на тялото - 295/435 мм

Рекламна площ (глава) - 295/210 мм

rabotni kalendari trisekcionni kalendari kalendari 2021 trisekcionni rabotni kalendari 2021

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 5,17 лв.  4,61 лв.  4,17 лв.  3,85 лв.  3,78 лв.  3,71 лв.  3,66 лв.  3,64 лв.  3,60 лв.  3,27 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0102C

Размер на тялото - 295/435 мм

Рекламна площ (глава) - 295/210 мм

kalendari 2021 работни календари 2021

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 5,17 лв.  4,61 лв.  4,17 лв.  3,85 лв.  3,78 лв.  3,71 лв.  3,66 лв.  3,64 лв.  3,60 лв.  3,27 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 01311

Размер на тялото - 280/294 мм

Рекламна площ (глава) - 280/220 мм

календари календари 2021

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 4,81 лв.  4,26 лв.  3,82 лв.  3,50 лв.  3,43 лв.  3,36 лв.  3,31 лв.  3,29 лв.  3,25 лв.  2,94 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 01014

Размер на тялото - 295/435 мм

Рекламна площ (глава) - 295/220 мм

kalendari 2021

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: допълнителни редове за бележки, фази на луната, именни дни, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 5,17 лв.  4,61 лв.  4,17 лв.  3,85 лв.  3,78 лв.  3,71 лв.  3,66 лв.  3,64 лв.  3,60 лв.  3,27 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0301

Размер на тялото - 295/145 мм

Рекламна площ (глава) - 320/220 мм

трисекционни календари календари календари с три секции

Три месеца на отдели тела в 1 цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, църковни празници, официални празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 5,48 лв.  4,50 лв.  4,06 лв.  3,74 лв.  3,67 лв.  3,59 лв.  3,55 лв.  2,71 лв.  3,52 лв.  3,16 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0301A

Размер на тялото - 295/145 мм

Рекламна площ (глава) - 320/220 мм

rabotni kalendari kalendari kalendari 2021

Три месеца на отдели тела в 1 цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 5,35 лв.  4,79 лв.  4,35 лв.  4,03 лв.  3,96 лв.  3,89 лв.  3,84 лв.  3,82 лв.  3,78 лв.  3,44 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0302

Размер на тялото - 295/145 мм

Рекламна площ (глава) - 320/220 мм

работни календари трисекционни календари trisekcionni kalendari календар

Три месеца на отдели тела в 2 цвята - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 5,64 лв.  5,09 лв.  4,64 лв.  4,33 лв.  4,26 лв.  4,18 лв.  4,13 лв.  4,11 лв.  4,07 лв.  3,72 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0302C

Размер на тялото - 295/145 мм

Рекламна площ (глава) - 320/220 мм

kalendari 2021 kalendari 2021

Едно тяло в един цвят - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 5,64 лв.  5,09 лв.  4,64 лв.  4,33 лв.  4,26 лв.  4,18 лв.  4,13 лв.  4,11 лв.  4,07 лв.  3,72 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0302G

Размер на тялото - 295/145 мм

Рекламна площ (глава) - 320/220 мм

kalendar kalendar kalendar

Три месеца на отдели тела в 2 цвята - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 5,68 лв.  5,12 лв.  4,68 лв.  4,36 лв.  4,29 лв.  4,22 лв.  4,17 лв.  4,15 лв.  4,11 лв.  3,76 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0302 LUX

Размер на тялото - 295/145 мм

Рекламна площ (глава) - 320/220 мм

kalendar kalendar kalendar

Три месеца на отдели тела в 2 цвята - 90 г хром мат

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 6,78 лв.  6,23 лв.  5,79 лв.  5,47 лв.  5,40 лв. 5,32 лв.  5,28 лв.  5,25 лв.  5,20 лв.  4,81 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0302A

Размер на тялото - 295/145 мм

Рекламна площ (глава) - 320/220 мм

календари 2021 kalendar 2021

Три месеца на отдели тела в 2 цвята - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 5,64 лв.  5,09 лв.  4,64 лв.  4,33 лв.  4,26 лв.  4,18 лв.  4,13 лв.  4,11 лв.  4,07 лв.  3,72 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0302H

Размер на тялото - 295/145 мм

Рекламна площ (глава) - 320/220 мм

календари 2021 работни трисекционни календари трисекционни календари 2021  

Три месеца на отдели тела в 2 цвята - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 5,64 лв.  5,09 лв.  4,64 лв.  4,33 лв.  4,26 лв.  4,18 лв.  4,13 лв.  4,11 лв.  4,07 лв.  3,72 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0303K

Размер на тялото - 295/145 мм

Рекламна площ (глава) - 320/220 мм

календари 2021 календари 2021 календари 2021

Три месеца на отдели тела в 2 цвята - 70г офсет

Допълнитела информация: именни дни, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 6,01 лв.  5,45 лв.   5,01 лв.  4,69 лв.  4,62 лв.  4,55 лв.  4,50 лв.  4,48 лв.  4,44 лв.  4,07 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0306

Размер на тялото - 320/215 мм

Рекламна площ (глава) - 320/220 мм

календари 2021  

Три отделни тела с по два месеца на тяло в 2 цвята - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, официални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 7,38 лв.  6,83 лв.   6,39 лв.  6,07 лв.  6,00 лв.  5,92 лв.  5,88 лв.  5,85 лв.  5,82 лв.  5,37 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

Работен календар - 0313

Размер на тялото - 280/98 мм

Рекламна площ (глава) - 305/220 мм

kalendari 2021 календари 2021

Три месеца на отдели тела в 2 цвята - 70г офсет

Допълнитела информация: фази на луната, именни дни, международни празници, офоцоални празници, църковни празници

Цена за 1 брой с печат на глава в 4 цвята при:

20 бр. 30 бр. 50 бр. 100 бр. 150 бр. 200 бр. 300 бр. 400 бр. 500 бр. 1000 бр.
 5,19 лв.  4,64 лв.  4,20 лв.  3,88 лв.  3,80 лв.  3,73 лв.  3,68 лв.  3,66 лв.  3,62 лв.  3,29 лв.

Цените са без включен ДДС.

___________________________________________________________________________________

ТРИСЕКЦИОННИ КАЛЕНДАРИ | ЧЕТИРИСЕКЦИОННИ КАЛЕНДАРИ | ЕДНОСЕКЦИОННИ КАЛЕНДАРИ

Календари 2021

Печат
календари 2021

Дизайн, предпечат и печат на рекламни материали - визитки, бланки, папки, брошури, флаери, каталози, менюта, пирамидки, календари, хартиени торбички и много други. Дигитален, офсетов и широкоформатен печат. Довършителни процеси - ламиниране, шиене с телчета, биговане, поставяне на спирала, УВ лак, топъл печат, преге, ситопечат и др. 

 
 
 
 
Календари 2021
календари 2021
 
 
 
 
 
Контакти
календари 2021
  • Печатно студио M&M Vision
  • гр. София, кв.Красна поляна І-ва част
  • ул. Методи Кусевич 26, ет.1
  • E-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.